Omega-3 Yağ Asidi Nedir?/

Omega-3 vücudun tüm hayati fonksiyonlarında rol oynayan temel bir yağ asididir. Peki, kimyasal açıdan tam olarak ne anlam ifade eder öğrenmek ister misiniz?/

Hidrojen, karbon ve oksijenden meydana gelen ve organik bir bileşik olan yağlar içerdikleri yağ asitleri ile birbirinden farklılaşırlar. Karbon (C) sayılarına göre kısa (C2-4), orta (C6-10), uzun (C12-20) ve çok uzun zincirli (C>22) olarak isimlendirilen yağ asitleri, yapılarında çift bağ içermiyorlar ise doymuş (satüre), çift bağ içeriyorlarsa doymamış (ansatüre) yağ asitleri olarak tanımlanırlar. Doymamış yağ asitleri çift bağlarının sayısına göre tekli (monoansatüre) ve çoklu doymamış (poliansatüre) yağ asitleri olarak sınıflandırılır. Yağ asidi molekülünün biri karboksil ve diğeri metil karbon içeren iki sonlanma bölgesi bulunur. Metil karbonuna omega “ω’’ karbonu denir ve ilk çift bağın bulunduğu ω karbonuna göre de doymamış yağ asitleri ω-3, ω-6, ω-7 veya ω-9 gibi isimler alır.

Omega-3 yağ asitleri 18-22 karbonlu uzun zincirli yağ asitleridir.

Çoklu doymamış yağ asidi derken belirtilen “Çoklu doymamış” terimi, kimyasal yapılarını belirtir. “Poli”ise çok anlamına gelir ve “doymamış”, çift bağları belirtir. Omega-3 yağ asitlerinin birçok çift bağa sahip olduğu anlamına gelir.

Vücudun üretemediği ve mutlaka besinler yoluyla alınması gereken yağ asitlerine esansiyel yağ asitleri (EYA) denir. EYA, insan ve diğer memeliler için mutlak gerekli olup çoklu doymamış yağ asitleridir. 

Omega-3 vücut tarafından üretilemez ve dışarıdan alınması gerekir. 

Bu yağ asitleri büyüme ve gelişme için etkili olup sağlığın korunmasında gereklidir.

seperator

Biliyor muydunuz?

Omega-3 eksikliği düşük zekâ, zayıf gözler ve birçok sağlık problemi riskinde artışa sebep olur. Omega-3 almak ise bebeğinizin gelişimini destekler.