Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: 12 Haziran 2018

https://www.ballstadomega3.com.tr web sitesini ve Ballstad mobil uygulamasını (“Hizmet”) Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş (“tarafımız”, “biz”, ve “bizim”) tarafından işletilmektedir.

Bu sayfa ile sizlere, Hizmetimizi kullanırken kişisel verilerinizin toplanması, kullanımı ve ifşasına ilişkin politikalarımızı ve bu verilerle bağlantılı olarak sahip olduğunuz seçenekler bildirilmektedir.

Verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanıyoruz. Hizmet’i kullanarak, bu politikaya uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmektesiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, Hüküm ve Koşullar metnimizde yer alan anlamlara sahip olacaktır.

Tanımlar

Servis

Hizmet, Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş tarafından işletilen https://www.ballstadomega3.com.tr web sitesini ve Ballstad mobil uygulamasını ifade eder.

Kişisel Veriler

Kişisel Veriler, verilerinden (bu veriler ve zilyetliğimizde bulunan veya büyük olasılıkla bulunacak verilerden) kimliği tespit edilen yaşayan bir kişi hakkındaki bireysel verileri ifade eder.

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmetin kendi altyapısıyla ortaya çıkan (örneğin bir sayfa ziyaretinin süresi) ve kendiliğinden toplanan verileri ifade eder.

Çerezler

Çerezler, cihazınızda depolanan verilerin küçük bir kısmını ifade eder.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işlendiği ve işleneceği amaç ve durumları belirleyen (tek başına veya diğer kişilerle birlikte) gerçek kişi veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu Gizlilik Politikası amaçları doğrultusunda, bizler, Kişisel Verilerinizin sorumlusu diğer deyişle kontrolörüyüz.

Veri İşlemciler (veya Hizmet Sunucular)

Veri İşlemcisi (veya Veri Sunucusu), Veri Sorumlusu adına veriyi işleyen gerçek kişi veya tüzel kişiyi ifade eder.

Verilerinizi daha etkin bir şekilde işleyebilmek için çeşitli Hizmet Sunucularının hizmetlerinden faydalanmaktayız.

Veri Sujesi (veya Kullanıcı)

Veri Konusu (Suje), Hizmetimizi kullanan herhangi bir şahsı ifade eder ve Kişisel Verilerin konusunu teşkil eder.

Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı

Hizmetimizin tarafınıza sağlanması ve geliştirilmesi yönünde çok çeşitli amaçlar için birkaç farklı türde bilgi topluyoruz.

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizin kullanılması esnasında, sizinle irtibata geçmek veya kimliğinizi tespit etmek amaçlarıyla kullanılabilen bazı kişisel kimlik bilgilerini (“Kişisel Veriler””) tarafımıza sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel kimlik belirleyici bilgiler aşağıda belirtilenleri kapsar; ancak bunlarla sınırlı değildir.

İlginizi çekecek haber bülteni, pazarlama veya tanıtım materyalleri ve diğer bilgiler ile tarafınızla irtibata geçmek amacıyla Kişisel Verilerinizi kullanabiliriz. Gönderdiğimiz bir e-posta içinde bulunan abonelikten çık linkine tıklayarak veya verilen talimatları yerine getirerek bu iletimlerden bir kısmını veya tümünü almak istemeyebilirsiniz.

Kullanım Verileri

Hizmetimizi ne zaman ziyaret ettiğiniz hakkında veya Hizmetimize bir mobil cihazla veya aracılığıyla erişim sağladığınızda tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de (Kullanım Verileri) toplayabiliriz.

Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınız Internet Protokol adresi (ör: IP adresi), tarayıcı türünüz, tarayıcı versiyonunuz, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin tarihi ve saati, bu sayfalarda harcadığınız süre, benzersiz cihaz belirleyiciler ve diğer tespit verileri gibi bilgileri kapsayabilir.

Hizmetimize bir mobil cihaz aracılılığıyla erişim sağladığınızda, bu Kullanım Verileri, kullanmakta olduğunuz mobil cihazınızın türü, mobil cihazınızın sadece size ait kimlik bilgileri, IP adresiniz, mobil işletim sisteminiz, kullanmış olduğunuz mobil Internet türü, benzersiz kimlik doğrulayıcıları ve diğer tespit verileri gibi bilgileri kapsayabilir.

Konum Verileri

Yapmamıza izin verdiğiniz takdirde, konumunuz hakkındaki bilgileri (“Konum Verileri”) kullanabilir ve depolayabiliriz. Bu verileri, Hizmetimizin özelliklerini sunmak, Hizmetimizi geliştirmek ve müşteriye öze hale getirmek amacıyla kullanmaktayız.

Herhangi bir tarihte Hizmetimizi kullandığınızda cihaz ayarlarınız ile konum hizmetlerine müsaade edebilir veya bu hizmetleri kısıtlayabilirsiniz.

Çerez Verilerinin Takibi

Hizmetimiz kapsamındaki faaliyetleri takip etmek ve belirli bilgileri saklamak amacıyla çerezleri ve benzer takip teknolojilerini kullanmaktayız

Çerezler, anonim tek bir kimlikleyiciyi kapsayabilen, içinde küçük miktarlarda veri bulunan dosyalardır. Çerezler, tarayıcınızı bir web sitesinden gönderilmekte ve cihazınızda depolanmaktadır. Aynı şekilde kullanılan takip teknolojileri, bilgi toplamak ve takibini yapmak ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek amacıyla kullanılan yol göstericiler, etiketler ve komut dizileridir.

Tarayıcınıza, tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerez gönderildiğinde göstermesi yönünde talimat verebilirsiniz. Ancak, çerezleri kabul etmediğiniz takdirde, Hizmetimizin bir kısmından faydalanamayabilirsiniz.

Kullandığımız Çerezlerden Bazıları:

Verilerin Kullanımı

Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş. çeşitli amaçlarla toplanan verileri kullanmaktadır:

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) çerçevesinde Kişisel Verilere ilişkin Yasal Dayanak

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)’dansanız, Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş., bu Gizlilik Politikasında tanımlanan kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak için gerekli yasal dayanağa sahiptir; bu dayanak, topladığımız Kişisel Verilere ve bu verilerin özel içeriğine dayanmaktadır.

Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş., Kişisel Verilerinizi işleyebilir çünkü:

Verilerin Saklanması

Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş, sadece bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda gerektiği sürece Kişisel Verileri saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi hukuki yükümlülüklerimize uymak (örneğin, yürürlükteki kanunlara uymak için verilerinizi saklamamız gerekmesi halinde), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal sözleşme ve politikalarımızı yürürlüğe sokmak için gerekli olduğu üzere saklayacağız ve kullanacağız

Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş, kurum içi analiz amaçlarına yönelik olarak Kullanım Verilerini de saklayacaktır. Kullanım verilerinin Hizmetimizin güvenliğini arttırmak veya işlevselliğini geliştirmek amacıyla kullanılması veya bu verileri kanunen daha uzun süre saklamamız gerekmesi dışında, Kullanım Verileri genellikle kısa bir süre saklanmaktadır.

Veri Transferi

Kişisel Veriler dahil bilgileriniz, veri koruma kanunlarının ülkeden değişiklik gösterdiği ülkeniz, iliniz, eyalet veya diğer bir resmi yerleşim birimi dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir veya bu bilgisayarlarda saklanabilir.

Türkiye dışında ikamet ediyorsanız ve tarafımıza bilgi sağlamayı tercih ettiğiniz takdirde, lütfen Kişisel Veriler dahil verileri Türkiye’ye aktardığımızı ve orada işlediğimize göz önünde bulundurunuz.

Bilgileri sağlamanızın ardından bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz onay, bu veri aktarımına muvafakat ettiğinizi göstermektedir.

Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikası çerçevesinde tutulmasını ve işlenmesini ve Kişisel Verilerinizin veri ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliği dahil yeterli kontrollerin olmadığı bir kuruluş veya ülkeye aktarılmamasını sağlamak için makul olarak gerekli her türlü önlemi alacaktır.

Verilerin işlenmesi

İşle ilgili İşlemler

Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş,’nin birleşme, devralma veya varlık satışı işlemi söz konusu olduğunda, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verilerinizin aktarımı öncesinde ve Kişisel Verilerinizin farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olması durumunda, tarafınıza bildirimde bulunacağız.  

Kanunun Uygulanmasına Dair İfşa

Bazı koşullar altında, Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş,nin, kanun tarafından gerekli kılındığı takdirde veya kamu kuruluşları (örneğin bir mahkeme veya resmi mercii) tarafından yapılan geçerli taleplere cevaben Kişisel Verileri ifşa etmesi gerekli olabilir.

Yasal Gereklilikler

Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kişisel Verileri açıklamasının gerekli olduğuna inandığı takdirde iyi niyetle Kişisel Verileri ifşa edebilir:

Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çalışırken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) çerçevesinde Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde (AEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarına sahipsiniz demektir. Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerinizin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya kısıtlamanıza olanak tanımak için makul adımları atmayı amaçlamaktadır.

Hakkınızda sakladığımız Kişisel Bilgilerinizden haberdar olmayı ve Kişisel Bilgilerinizin sistemimizden çıkarılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

Hakkınızda edinmiş olduğumuz bilgilere erişim, bu bilgileri güncelleme veya silme hakkı.

Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinizin doğrudan hesap ayarları bölümüne erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştiremiyorsanız, size yardımcı olmamız için lütfen bizimle iletişime geçiniz

Düzeltme hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizi düzelttirme hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı. Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini sınırlandırmamızı talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Veri taşınabilirliğine ilişkin hakkınız. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin bir kopyasının yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve sıkça kullanılan bir formatta alma hakkına sahipsiniz.

Onayınızı geri çekme hakkı. Ayrıca, Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş.’nin kişisel bilgilerinizi işlemek için dayandığı onayınızı dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

Bu taleplere cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulamamızı isteyebileceğimizi lütfen göz önünde bulundurunuz.

Kişisel Verilerinizin toplanması ve kullanımı hakkında bir Veri Koruma Makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndeki (EEA) yerel veri koruma yetkilisine başvurunuz.

Hizmet Sağlayıcılar

Hizmetimizi kolaylaştırmak, Hizmetle ilgili diğer hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü şahıs şirketleri ve bireyleri (“Hizmet Sağlayıcılar”) kullanabiliriz.

Bu üçüncü şahıslar Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişim hakkına sahiptir ve bunları başka bir amaç için açıklamamak veya kullanmamakla yükümlüdür.

Analitikler

Hizmetimizin kullanımını takip ve analiz etmek için üçüncü şahıs Hizmet Sağlayıcılardan faydalanabiliriz.

Google Analytics

Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analizi hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve takip etmek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılmaktadır. Google, kendi reklam ağındaki reklamları bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan verileri kullanabilir.

Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik Şartları web sayfasını ziyaret ediniz: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Ödemeler

Hizmet kapsamında ücretli ürünler ve / veya hizmetler sağlayabiliriz. Bu durumda, ödeme işlemleri için üçüncü şahıs hizmetlerini kullanırız (ör. Ödeme işlemcileri).

Ödeme kartı bilgilerinizi saklamayız veya depolamayız. Bu bilgiler, kişisel bilgilerinizin kullanımı, Gizlilik Politikasına tabi olan üçüncü şahıs ödeme işlemcilerimize doğrudan sağlanır. Bu ödeme işlemcileri, Visa, Mastercard, American Express ve Discover gibi markaların ortak işi olan PCI Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen PCI-DSS tarafından belirlenen standartlara tabidir. PCI-DSS gereklilikleri, ödeme bilgilerinin güvenli bir şekilde işlem görmesini sağlamaya yardımcı olur.

Birlikte çalıştığımız ödeme işleyiciler aşağıda yer almaktadır:

Apple Store In-App Payments

Gizlilik Politikalarına https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Google Play In-App Payments

Gizlilik Politikalarına https://www.google.com/policies/privacy/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Stripe

Gizlilik Politikalarına https://stripe.com/us/privacy adresinden ulaşabilirsiniz.

WePay

Gizlilik Politikalarına https://go.wepay.com/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

WorldPay

Gizlilik Politikalarına https://www.worldpay.com/uk/worldpay-privacy-notice adresinden ulaşabilirsiniz.

PayPal or Braintree

Gizlilik Politikalarına https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full adresinden ulaşabilirsiniz.

FastSpring

Gizlilik Politikalarına http://fastspring.com/privacy/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Authorize.net

Gizlilik Politikalarına https://www.authorize.net/company/privacy/ adresinden ulaşabilirsiniz.

2Checkout

Gizlilik Politikalarına https://www.2checkout.com/policies/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

Sage Pay

Gizlilik Politikalarına https://www.sagepay.co.uk/policies adresinden ulaşabilirsiniz.

Square

Gizlilik Politikalarına can be viewed at https://squareup.com/legal/privacy-no-account adresinden ulaşabilirsiniz.

Go Cardless

Gizlilik Politikalarına https://gocardless.com/en-eu/legal/privacy/adresinden ulaşabilirsiniz.

Elavon

Gizlilik Politikalarına https://www.elavon.com/privacy-pledge.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Verifone

Gizlilik Politikalarına https://www.verifone.com/en/us/legal adresinden ulaşabilirsiniz.

Moneris

Gizlilik Politikalarına at https://www.moneris.com/en/Privacy-Policyyfx adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızdan işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü şahıslara ait bir bağlantıyı tıklarsanız, üçüncü şahıslara ait sitelere yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Üçüncü şahıs sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bu konuda sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Çocukların Korunması

Hizmetimiz, 18 yaş altına (“Çocuklar”) hitap etmemektedir.

18 yaşın altındaki kişilerden bilerek kişisel olarak kimlik belirleyici bilgi toplayamayız. Bir ebeveyn veya veliyseniz ve çocuğunuzun bize Kişisel Veriler sağladığının farkındaysanız, lütfen bizimle iletişime geçiniz. Çocuklardan, Kişisel Verileri, ebeveyn izni almaksızın topladığımızı fark ettiğimiz takdirde, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için gerekli adımları atarız.

Bu Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı muhtelif zamanlarda güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişikliği size bildireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce ve bu Gizlilik Politikasının en üstündeki “yürürlüğe girme tarihi”ni güncellemeden önce, size e-posta ve / veya Hizmetimiz hakkında öne çıkan bir bildirim yoluyla bilgi vereceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

Bizimle İrtibata Geçiniz