Ballstad Sosyal Medya Yarışması Katılım ve Kazanım Koşulları

 1. Ballstad Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş. (“Ballstad Türkiye” veya “Şirket”)  tarafından düzenlenen her bir Ballstad Türkiye Bilgi Yarışması (Etkinlik) aşağıdaki şartları kapsar ve Etkinlik’e katılan her kullanıcı (Kullanıcı/Kullanıcılar) bu Etkinlik Katılım Koşulları’nı (Katılım Koşulları) eksiksiz okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 1. Kullanıcılar’ın Etkinlik’ten faydalanabilmesinin ön koşulu, işbu “Etkinlik Katılım Koşulları”nı, ve “Ballstad Türkiye Gizlilik Politikası”nı eksiksiz bir biçimde okumak, anlamak ve kabul ediliyor ise Etkinlik’e katılmaktır.
 1. Her Etkinlik Ballstad Türkiye sosyal medya hesaplarından duyurulan tarihte ve saatte gerçekleştirilecektir. Bu tarih ve saat aralığı sona erdikten sonra Etkinlik de sona ermiş olacaktır.
 1. İlgili Ballstad sosyal medya hesabında düzenlenecek olan etkinlikte, sorulan soruyu doğru yanıtlayan kullanıcılara bu Katılım Koşullarında belirtilen ve önceden belirlenmiş kurallara göre hediye verilecektir.
 1. Etkinlikte Ballstad Türkiye, etkinliğin yapıldığı sosyal mecraya göre ilave etkileşim taleplerinde bulunabilir. Bu talepler etkinlik duyurusunda belirtilir.
 1. Ödül kazanan kullanıcılar yarışma sonlandıktan kısa bir süre sonra aynı sosyal medya hesabından ilan edilecektir. Kazandığı ilan edilen kullanıcıların Ballstad Türkiye’ye iletişim bilgilerini Ballstad Türkiye sosyal medya hesabıyla özel mesaj yoluyla paylaşmaları istenecektir. Bilgilerini ilan edilen tarih ve saat’e kadar bildirmeyen kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.
 1. Ödüller, Ballstad Türkiye’ye iletilen bilgilerin Ballstad Türkiye tarafından teyit edilmesinden sonraki 2 (iki) iş günü içerisinde kazanan kullanıcıların adreslerine gönderilecektir.Ballstad Türkiye Ödülü’nü talep etmek için son tarih Ballstad Türkiye sosyal medya hesabından bildirilecektir. Bu tarihten sonra gelen ödül talepleri değerlendirilmeyecektir. Kazanan kullanıcılar ödüllerinin başka bir hesaba gönderilmesini talep edemezler.
 1. Kazanan kullanıcı tarafından iletilen iletişim bilgisinde eksik, yanlış olmasından, bildirilen adresin başkası adına kayıtlı olmasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan Ballstad Türkiye sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı kullanıcının sorumluluğundadır, Ballstad Türkiye, Ödül’e hak kazansa bile kullanıcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz, başkası adına kayıtlı e-posta bildiren kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül teslim edilmez ve ödülleri iptal edilir.
 1. Bir kişi aynı etkinlikte birden fazla Ödül kazanamaz. Ballstad Türkiye’ye farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı kayıtların tespit edilmesi halinde bu kişiler Etkinlik’e dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazansalar bile ödülleri kendilerine teslim edilmez ve iptal edilir.
 1. Etkinlikler Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş kullanıcılara açıktır. Ballstad Türkiye çalışanları Etkinliklere katılamaz.
 1. Etkinliklerden sadece bireysel hesaplar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile etkinliklerden  faydalanamazlar.
 1. Etkinlik ödülleri diğer ödüller/kodlar/komisyonlar ile birleştirilemez, kazanılan ödül takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz.
 1. Sahte profil oluşturarak veya sosyal mecranın alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek Etkinlik’e katılan kişiler ödül almaya hak kazanamayacaktır.
 1. Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili Ödülün iptali gerçekleştirilebilir.
 1. Ballstad Türkiye Etkinlik şartlarını ve koşullarını dilediği zaman durdurma ve/veya Etkinlik koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://www.ballstadomega3.com.tr/kisisel-verilere-iliskin-aydinlatma-metni/ adresini inceleyebilirsiniz.
 1. Ballstad Türkiye tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ballstad Türkiye bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından Ballstad Türkiye’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
 1. Ödül kazanan kullanıcıya gönderilebilmesi için kullanıcının Ballstad Türkiye’ye ticari elektronik ileti izninin olması gerekmektedir. Aksi halde onayı olmayan kazananlar ile iletişime geçilememesinden Ballstad Türkiye sorumlu değildir. Kazananlar işbu Katılım Koşullarını kabul ettiğinde her halükarda Ballstad Türkiye’nin işbu Etkinlik’e ilişkin olarak kendileri ile iletişime geçmesini kabul etmiş sayılırlar.
 1. Etkinlik kazananlarının saptanması için tüm yorumlar listesine önce Facebook yorumları, sonra Instagram yorumları eklenir. Toplam yorum sayısı(AC) ile eşsiz doğru cevap yorumları(RA) arasındaki faktör(AC/RA=FC), doğru cevaplanan yorum sayısı ile çarpılır ve bu da ilk ödül verilecek yorum sayısını verir(FC*RA=SP). Bir sonraki ödül için; eşsiz doğru cevaplanan yorumların miktarı verilecek ödül miktarına(AW) bölünür(RA/AW=NP). Bu sayı, ilk ödül verilecek yorum sayısına, verilecek ödül miktarı kadar tekrarlanacak şekilde eklenerek sırayla kazanan yorum sahiplerini belirler.
 1. İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 1. Bu Etkinliğe katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Bu içerik 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanmıştır.